"Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален."

Таланти

Мрачното, топлото

Мрачно е, тъмно е в сърцата на хората
изгубили близък човек
топли и мокри се стичат сълзите им
в търсенето на лек
Болка жестока прорязва сърцата им
при спускането на ковчег
топлият спомен топли душите им
загубили любим човек
Трябва ли винаги мъки жестоки
да правят човекът човек
тогава ли те да разкриват у себе си
топлото в даден момент
Мъките, те ни сближават в моментите
тежки за всеки човек
те всяват мрачното, толкото
едни топли сълзи и един мрачен портрет
оцени този текст

слаб отличен