"Тайната не вечната младост е да се учи всеки ден нещо ново."

 • Тестове на МОН за 7-ми клас

  Обявени са НАГРАДЕНИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КОНКУРСИ ЗА 7. КЛАС
  за учебната 2009/2010 г. Можете да ги намерите на този адрес: http://mon.bg/documents/tests-nagradi.html
  Виж повече
 • УТВЪРДЕН Е ТИПОВИЯТ ДОГОВОР ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

  Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов и министърът на финансите Симеон Дянков утвърдиха типов договор за кредитиране на студенти и докторанти. Договорът е обнародван в бр. 33 на Държавен вестник от 30 април 2010 г.

  Типовият договор е съгласуван и с Националния съвет за кредитиране на студенти и докторанти, включващ представители на Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на финансите, Асоциацията на банките в България, Съвета на ректорите, Българската академия на науките, Селскостопанската академия и Националното представителство на студентските съвети.

  Въпреки, че Законът за кредитиране на студенти и докторанти е приет през 2008 г., едва сега се постигна съгласие между МОМН и МФ от една страна и Асоциацията на банките от друга относно този вид кредитиране. Търговските банки разполагат с двумесечен срок да сключат договор с министъра на образованието, младежта и науката, за да могат да предоставят студентски кредити с държавна финансова подкрепа.

  Право да кандидатстват за получаване на кредит по този закон имат студенти и докторанти, които се обучават в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър”, или на образователна и научна степен „доктор” в държавно или частно висше училище или в научна организация.

  Кредитите се отпускат за заплащане на таксите за обучение или за издръжка. Правото на кредит за издръжка възниква при раждане или при пълно осиновяване на дете по време на обучението.

  Банките, подписали договор с министъра на образованието, младежта и науката ще бъдат включени в публичен електронен регистър, достъпен от електронната страница на МОМН.

  Източник: МОН

  Виж повече
 • "Подир сенките на облаците" на П. Яворов

   

  Добавени са произведенията от "Подир сенките на облаците" на П. Яворов. Можете да ги откриете в съответната секция в рубриката Библиотека или като натиснете тук.   

  Виж повече
 • Тестове за зрелостници

  В секция тестове са добавени 2 нови теста по БЕЛ за матура.
    
  Виж повече
 • Отговори на зрелостен изпит по БЕЛ

  http://dariknews.bg/media/2010/05/2_BEL_DZI_2010_klyuch.pdf
  Виж повече
 • Нови теми и тестове по БЕЛ

  Виж повече