"Тайната не вечната младост е да се учи всеки ден нещо ново."

Новини

Качени нови материали през последната седмица

През изминалата седмица бяха добавени още 29 анализи, интерпретации и други материали в Svitaci.com:

 

Трансформациите на лирическия герой в пезията на Дебелянов - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/transformaciite-na-liricheskiya-geroi-v-poeziyata-na-debelyanov

 

Образът на българския селянин в творчеството на Елин Пелин - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/obrazyt-na-bylgarskiq0selyanin-v-tvorchestvoto-na-elin-pelin

 

Социалните прозрения в творчеството на Христо Смирненски - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/socialnite-prozreniya-v-tvorchestvoto-na-hristo-smirnenski

 

Търсенето на хармония в творчеството на Йордан Йовков - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/tyrseneto-na-harmoniya-v-tvorchestvoto-na-iordan-iovkov

 

Поетическият диалог за света и човека в творчеството на Никола Вапцаров - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/poeticheskiyat-dialog-za-sveta-i-choveka-v-tvorchestvoto-na-nikola-vaptzarov

 

Анализ на поемата "Септември" на Гео Милев - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/analiz-na-poemata-septemvri-geo-milev

 

Човешката драма в романа "Тютюн" на Димитър Димов - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/choveshkata-drama-v-romana-tutun-na-dimityr-dimov

 

Род, личност и история в "Железният светилник" на Димитър Талев - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/rod-licnost-i-istoriya-v-zhelezniyat-svetilnik-dimityr-talev

 

Проблемът за националното себепознание в "История славянобългарска" (анализ) - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/problemt-za-natsionalnoto-sebepoznanie-v-istoriia-slavianoblgarska-analiz

 

Патриархалният сват в повестта "Българи от старо време" (анализ) - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/patriarhalniyat-svyat-v-povestta-bylgari-ot-staro-vreme-analiz

 

Ботев и неговото творчество в контекста на българското възраждане (анализ) - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/botev-i-negovoto-tvorchestvo-v-konteksta-na-bylgarskoto-vyzrazhdane-analiz

 

Майце си (анализ) - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/maice-si-analiz

 

Към брата си (анализ) - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/kym-brata-si-analiz

 

Елегия (анализ) - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/elegiya-analiz

 

"В механата" (анализ) - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/v-mehanata-analiz

 

"До моето първо либе" (анализ) - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/do-moeto-pyrvo-libe-analiz

 

"Политическа зима" (анализ) - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/politicheska-zima-analiz

 

Теми, образи и мотиви в творчеството на Иван Вазов (анализ) - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/temi-obrazi-motivi-v-tvorchestvoto-na-ivan-vazov-analiz

 

При рилския манастир (анализ) - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/pri-rilskiya-manastir-analiz

 

Защита на родното слово в "Българският език" на Иван Вазов (план-анализ) - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/zastita-na-rodnoto-slovo-v-bylgarskiqt-ezik-ivan-vazov-plan-analiz

 

Елате ни вижте! (анализ) - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/elate-ni-vizhte-analiz

 

Одата "Левски" на Иван Вазов - анализ - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/odata-levski-ivan-vazov-analiz

 

Одата "Паисий" на Иван Вазов - анализ - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/odata-paisij-ivan-vazov-analiz

 

Одата "Кочо" на Иван Вазов - анализ - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/odata-kocho-ivan-vazov-analiz

 

"Тъмен герой" - анализ - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/tymen-geroi-analiz

 

"Дядо Йоцо гледа" - план-анализ - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/dyado-jotzo-gleda-plan-analiz

 

"Под игото" - епично повествование за историческия и духовен живот на нацията (план-тезис) - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/pod-igoto-epichno-povestvovanie-za-istoricheskiya-i-duhoven-zhivot-na-naciyata-plan-tezis

 

Пиянство и пробуждане в "Под игото" - анализ - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/piyanstvo-i-probuzhdane-v-pod-igoto-analiz

 

Повестта "Чичовци" - анализ - https://svitaci.com/gotova-razrabotka/povestta-chichovci-analiz