"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

Матура за отличен

„Тихата победа” на Дебеляновия човек

Лирическият човек в поезията на Димчо Дебелянов изминава сложен и труден път на развитие. В основата на първите творби на поета стои драмата на модерния човек, загубил екзистенциалните си опори след разминаването на идеала и действителността. Последните произведения на автора са писани на по време на Първата световна война, където Дебелянов участва (и умира) като ротен командир. Те отразяват промяната във философията и прозренията, до които достига в тази екстремна ситуация. Един от най-запомнящите се текстове е стихотворението „Тиха победа”, което излиза в сп. „Отечество” през август 1916, само два месеца преди смъртта на поета символист.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител