"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

Матура за отличен

Смъртта – вечната победителка (стихотворението „Болница” на Атанас Далчев)

В годините след Първата световна война в културния живот на страната ни се появяват различни литературни течения, които търсят решение за нравствения хаос след двете национални катастрофи. Сред най-интересните автори, които почват да творят през 20-те години на ХХ век, е представителят на диаболизма Атанас Далчев, чиято поезия е обсебена от смъртта във всичките ѝ измерения. Тази тема е основна и в произведението, което отваря първата стихосбирка на поета – „Прозорец” (1926г.), а именно стихотворението „Болница”.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител