"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

Матура за отличен

Сборният образ на отсъствието и самотата в стихотворението „Повест” на Атанас Далчев

Годините след двете национални катастрофи през второто десетилетие на ХХ век са време на резки и динамични промени в културния свят на родината ни. Появяват се множество нови творци, които започват да пишат в непознати дотогава за българската литературна сцена направления. Един от най-значимите автори, който поставя началото на творческата си кариера в този период, е Атанас Далчев. Неговата стихосбирка „Пръстен” (1926г.) е ярко доказателство за таланта на поета да разглежда нещата от различна гледна точка. В тази книга е поместено и стихотворението „Повест”, което авторът по собствена преценка посочва за най-силната си творба.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител