"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

Матура за отличен

Проблемът за преобразуването на смешното в зловещо в главата „Бай Ганьо журналист” на Алеко Константинов

В годините след Освобождението възрожденските идеали на изминалата епоха и буйният възторг от строшаването на робските окови бързо са подменени с нова ценностна система, в която водещи стават материалните блага и личната изгода. В това време на разместване на социалните пластове се появява най-известното Алеково произведение – книгата „Бай Ганьо – невероятни разкази за един съвременен българи” (1895г.). Главният герой, чиято основна цел е да „удари кьоравото”, добива такава популярност, че чак прекрачва границите на творбата и заживява свой собствен живот извън нея.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител