"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

Матура за отличен

През вълшебния прозорец на детството (стихотворението „Прозорец” на Атанас Далчев)

Лириката на Атанас Далчев, появила се през 20-те години на ХХ век, е населена с предмети, фигури и идеи, които показват стойността на обикновеното, делничното. Прозорецът е един от най-срещаните образи в поезията на автора – той е осмислен като врата, през която не може да се премине, като граница между два свята, като преграда, която пропуска единствено погледа. Стихотворението „Прозорец” носи много от характерните черти на Далчевата лирика и неслучайно то дава името и на първата стихосбирка на поета, излязла през 1926г.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител