"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

Матура за отличен

Пленникът и градът в стихотворението „Спи градът” на Димчо Дебелянов

Димчо Дебелянов, чието творчество се появява в началото на ХХ век, е сред най-изявените представители на символизма в българската литература. Неговата лирика е изградена под влиянието на други творци (като Пенчо Славейков и Пейо Яворов), но има свое уникално звучене. Творбите му са изпълнени с нежност и чувствителност, а лирическият герой е потиснат от страданието и безперспективността, на които е подложен, изпитва болка заради разминаването на идеал и реалност. Едно от най-тъжните произведения на Дебелянов е стихотворението „Спи градът”, публикувано в сп. „Съвременна мисъл” през 1911г.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител