"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

Матура за отличен

Песен за извървения път („Сиротна песен” на Димчо Дебелянов)

Военната лирика представлява един нов етап от творчеството на Димчо Дебелянов, появило се в началото на ХХ век. Стихотворенията, писани на фронта, където поетът участва като ротен командир, отразяват промяната в светогледа на автора и просветлението на духа, до което достига младият символист. На бойното поле Дебелянов намира истината за живота и решава вътрешните си разногласия. Едно от произведенията, намерени сред книжата на убития поет, е стихотворението „Сиротна песен”, което четири години по-късно (1920г.) е поместено в публикуваната посмъртно книга „Стихотворения”.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител