"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

Матура за отличен

Индивидуално незначителното и обществено опасното в образа на Алековия кариерист от първи фейлетон на „Разни хора, разни идеали”

Всеотдаен общественик и безкористен идеалист, Алеко Константинов не може да остане безучастен към нравствения хаос в държавата в първите десетилетия след Освобождението. В творбите си, а и като цяло през целия си живот, той защитава безкомпромисно моралните си принципи и гражданската си позиция, като изобличава всичко порочно в българския обществено-политически живот. Кулминация в творчеството на Щастливеца като фейлетонист е цикълът от фейлетони „Разни хора, разни идеали”, писан в началото на 1897г., малко преди неочакваната смърт на писателя.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител