"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

Матура за отличен

„Един убит” – войник и/или човек?

Първата световна война, в която като ротен командир участва и намира своя край Димчо Дебелянов, е време на погазване на човечността и страшни кръвопролития, които засягат милиони души по целия свят. Последните произведения на поета са писани на фронта и отразяват промяната в светогледа му, достигането на прозрението за истината на живота. Сред тези творби е и намереното в куртката на мъртвия автор стихотворение „Един убит”, за което Атанас Далчев изрича думите: „По-жестоки стихове от тези в българската литература няма и още по-жестокото е, че те са писани от най-човечния човек”.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител