"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

Матура за отличен

Душевното раздвоение на лирическия Аз в стихотворението „Помниш ли, помниш ли” на Димчо Дебелянов

Лириката на Димчо Дебелянов е белязана от трагизма на младата личност заради сблъсъка между идеал и реалност. На хармоничното пространство и безгрижните детски години в родната Копривщица се противопоставя студената човешка тълпа на големия град, в който поетът се чувства самотен и безприютен. В немалка част от своите произведения авторът се връща в света на спомените, за да потърси в него духовна опора. Едно от най-красивите стихотворения на поета е елегията „Помниш ли, помниш ли”, публикувана за пръв път през 1914г. в сп. „Родно изкуство”.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител