"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

Матура за отличен

Духовната самоизолация на Аз-а в стихотворението „Къщата” на Атанас Далчев

Периодът след двете национални катастрофи през второто десетилетие на ХХ век предполага динамична преориентация на родната поезия и културата като цяло. На българската литературна сцена се появяват множество автори, които пишат в направления, различни от наложилите се дотогава. Един сред тях е Атанас Далчев, един от най-ярките представители на диаболизма у нас – литературно течение, което се интересува от тайнственото, ужасното, отвъдното, смъртта. В този ред на мисли една от най-значимите творби на поета е стихотворението „Къщата”, публикувано за пръв път през 1925г. в сп. „Демократически преглед”.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител