"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

Матура за отличен

Драмата на прощаването с надеждата в стихотворението „Миг” на Димчо Дебелянов

В творчеството на Димчо Дебелянов, появило се в началото на миналия век, основни теми са тези за самотата и житейската неосъщественост на героя. Страданието на лирическия Аз е породено от трагичното разминаване между идеал и действителност. Като представител на символизма поетът постоянно търси прозрението и отговорите на вечните екзистенциални въпроси. В този ред на мисли едно от най-философските и подчертано символистични произведения на автора е стихотворението „Миг”, публикувано за първи път в сп. „Съвременна илюстрация” през 1915г.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител