"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

Матура за отличен

Демонът на отчуждението в стихотворението „Дяволско” на Атанас Далчев

Изобразяването на грозното и ужасното е важна част от лириката на Атанас Далчев, появила се на българската литературна сцена през 20-те години на миналия век. Светът на поета е бездушен и празен, несъпричастен на болките на лирическия субект, изолирал се от него. Безнадеждността и интересът към тайнственото и отблъскващото се отразяват и в стихотворението „Дяволско”, отпечатано за пръв път през 1927г. в списание „Стрелец”.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител