"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

Матура за отличен

Бунтът и примирението на една осъдена душа (стихотворението „Черна песен” на Димчо Дебелянов)

Основната тема в лириката на Димчо Дебелянов, появила се на родната литературна сцена в началото на ХХ век, е страданието, породено от разминаването между очаквания идеал и суровата реалност. В резултат на сблъсъка между обществения живот на модерния човек и неговите духовни полети светът представа да бъде една цялост за символистите. Той се разпада, а душите им се разпокъсват от противоположностите на живота. В този ред на мисли особено важна е Дебеляновата „Черна песен”, публикувана през 1910г. в сп. „Съвременник”.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител