"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН

Представяме Ви интерпретациите на двама зрелостници, получили оценка отличен на ДЗИ по БЕЛ през 2014 г. Изказваме специална благодарност на Роберт и Станислав за безвъзмездно предоставените материали. Желаем на всички зрелостници успех!
Снежа Христова и Илко Христов

 • Бунтът на личността и изборът на свобода в стихотворението „Кукувица” на Елисавета Багряна

  Елисавета Багряна, която започва да твори активно през 20-те години на изминалия век, притежава силен и свободолюбив дух, който се бунтува срещу тесните рамки на битието, срещу стереотипите в обществото и отредената на жената роля в патриархалното общество. Емблематична в това отношение е първата стихосбирка на поетесата – „Вечната и святата”, която излиза през 1927г. Едно от произведенията от цикъла, в което най-силно е заявена и защитена тази житейска позиция, е стихотворението „Кукувица”.

  Прочети
 • Вечната жена в лириката на Елисавета Багряна (стихотворението „Вечната”)

  Творчеството на Елисавета Багряна, появило се на родната литературна сцена през 20-те години на ХХ век, призовава към промяна на стереотипите и гради един нов образ на жената – тя има право да изяви себе си, да отстоява своята свобода, да участва активно в живота. Но лириката на поетесата също така поставя важни екзистенциални въпроси за смисъла на съществуването и ценностите, които човек трябва да следва. Доказателство за това е стихотворението „Вечната”, включено в първата стихосбирка на Багряна – „Вечната и святата”, публикувана през 1927г.

  Прочети
 • Мощните стихии на живота в стихотворението „Стихии” на Елисавета Багряна

  Поезията на Елисавета Багряна се появява в един доста динамичен за националната култура период – 20-те години на ХХ век. По това време родната култура е разтърсена от ужасните войни през предишното десетилетие. Женската лирика все още е рядко явление, литературата е запазено място за мъжете. Но Багряна успява да се наложи със своето самобитно, типично женско светоусещане, с бунта срещу традициите и волята за себереализация. Въпреки дългия ѝ творчески път, най-значимата проява на таланта на поетесата е първата ѝ стихосбирка – „Вечната и святата” (1927г.), в която е поместено и стихотворението „Стихии”.

  Прочети
 • Памет и себепознание в стихотворението „Потомка” на Елисавета Багряна

  Елисавета Багряна, чието творчество се появява на литературната сцена през 20-те години на ХХ век, е една от първите жени, която успява да се наложи в това дотогава запазено само за мъже пространство. При това тя спечелва особено признание и овации от страна на читателите ѝ и литературните критици. Носеща свободолюбива и стихийна душа, поетесата се бунтува срещу предразсъдъците, отстоява правото на жената да бъде сама господар на съществуването си. Едни от най-значимите ѝ произведения са поместени в първия ѝ сборник – излязлата през 1927г. стихосбирка „Вечната и святата”. Важно място в цикъла заема стихотворението „Потомка”, което поставя проблемите за родовата памет и себепознанието на човека

  Прочети
 • „Занемелите камбани” на човеколюбието в разказа на Елин Пелин

  Сборникът „Под манастирската лоза”, излязъл през 1936г. след над две десетилетия работа по него, е особено важен момент в творческото развитие на Елин Пелин. В него писателят събира кратки, изчистени, но изпълнени с житейска мъдрост произведения, като посланията му утвърждават вечните, стойностните неща в човешкия живот. Важно място в книгата заема шестият разказ – „Занемелите камбани”, който разкрива последиците от нарушаването на висшите човешки и християнски добродетели.

  Прочети