"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН

Представяме Ви интерпретациите на двама зрелостници, получили оценка отличен на ДЗИ по БЕЛ през 2014 г. Изказваме специална благодарност на Роберт и Станислав за безвъзмездно предоставените материали. Желаем на всички зрелостници успех!
Снежа Христова и Илко Христов

 • Конфликтът между Аз-а и света в стихотворението " Сенки " на Пейо Яворов

  Пейо Яворов изгражда образи до болка познати и така присъщи на символизма, макар самият поет да не причислява себе си към това направление.  Индивидуалистичният характер на човека, неспособен да изрази себе си, в конфликт със собстевената си същност принадлежи на творчеството му и напомня за философския смисъл на съществуването. Вечното раздвоение на Аз-а, както и ясните образи на мъжа и на жената са представени под различни форми, но шепнат едно послание. Мистическата връзка между нещата в стихотворението " Сенки " е изградена посредством сенките и невидимото за простото око. 

  Прочети
 • Пантеонът на безсмъртните - одата „Паисий“ на Иван Вазов

  Одата „Паисий“ на Иван Вазов е част от цикъла „Епопея на забравените“, целящ възхвала на героите,  посветили живота си на отечеството. Творбата, носеща името на хилендарския монах, описва значимостта на патриотичното Паисиево дело - написването на „История славянобългарска“, променила мирогледа на българите. С този свой подвиг идеологът на Възраждането се присъединява към пантеона на безсмъртните, останали във вечността чрез стореното за благото на родината.

  Прочети
 • Самотата и безприютността на света в стихотворението „Сиротна песен“ на Димчо Дебелянов

  Лирическият Аз в „Сиротна песен“ е изправен пред възможната смърт, грозяща всеки участник във война. В такива моменти в съзнанието на човек се появяват сантиментални спомени за миналото, свързани с паметни преживявания,  любими хора и родния дом, в който всеки, дори и само мисловно, може да получи усещането за закрила и споделеност. Възникват въпросите какъв завет оставя личността след себе си и дали някой ще скърби  за нея. Ала Дебеляновият лирически герой няма нужда от отговори, защото той просто констатира трагично: „жал никого не ще попари“. За него няма и място, с което е емоционално свързан, и където да се чувства приютен. Осъден на самота, Азът остава единствено да се примири със съдбата си и да посрещне смъртта.

  Прочети