"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН

Представяме Ви интерпретациите на двама зрелостници, получили оценка отличен на ДЗИ по БЕЛ през 2014 г. Изказваме специална благодарност на Роберт и Станислав за безвъзмездно предоставените материали. Желаем на всички зрелостници успех!
Снежа Христова и Илко Христов

 • Сборният образ на отсъствието и самотата в стихотворението „Повест” на Атанас Далчев

  Годините след двете национални катастрофи през второто десетилетие на ХХ век са време на резки и динамични промени в културния свят на родината ни. Появяват се множество нови творци, които започват да пишат в непознати дотогава за българската литературна сцена направления. Един от най-значимите автори, който поставя началото на творческата си кариера в този период, е Атанас Далчев. Неговата стихосбирка „Пръстен” (1926г.) е ярко доказателство за таланта на поета да разглежда нещата от различна гледна точка. В тази книга е поместено и стихотворението „Повест”, което авторът по собствена преценка посочва за най-силната си творба.

  Прочети
 • Смъртта – вечната победителка (стихотворението „Болница” на Атанас Далчев)

  В годините след Първата световна война в културния живот на страната ни се появяват различни литературни течения, които търсят решение за нравствения хаос след двете национални катастрофи. Сред най-интересните автори, които почват да творят през 20-те години на ХХ век, е представителят на диаболизма Атанас Далчев, чиято поезия е обсебена от смъртта във всичките ѝ измерения. Тази тема е основна и в произведението, което отваря първата стихосбирка на поета – „Прозорец” (1926г.), а именно стихотворението „Болница”.

  Прочети
 • Индивидуално незначителното и обществено опасното в образа на Алековия кариерист от първи фейлетон на „Разни хора, разни идеали”

  Всеотдаен общественик и безкористен идеалист, Алеко Константинов не може да остане безучастен към нравствения хаос в държавата в първите десетилетия след Освобождението. В творбите си, а и като цяло през целия си живот, той защитава безкомпромисно моралните си принципи и гражданската си позиция, като изобличава всичко порочно в българския обществено-политически живот. Кулминация в творчеството на Щастливеца като фейлетонист е цикълът от фейлетони „Разни хора, разни идеали”, писан в началото на 1897г., малко преди неочакваната смърт на писателя.

  Прочети
 • Проблемът за преобразуването на смешното в зловещо в главата „Бай Ганьо журналист” на Алеко Константинов

  В годините след Освобождението възрожденските идеали на изминалата епоха и буйният възторг от строшаването на робските окови бързо са подменени с нова ценностна система, в която водещи стават материалните блага и личната изгода. В това време на разместване на социалните пластове се появява най-известното Алеково произведение – книгата „Бай Ганьо – невероятни разкази за един съвременен българи” (1895г.). Главният герой, чиято основна цел е да „удари кьоравото”, добива такава популярност, че чак прекрачва границите на творбата и заживява свой собствен живот извън нея.

  Прочети
 • Отечеството и народът ( VIII глава на поемата „Септември” на Гео Милев)

  Поемата „Септември”, публикувана в сп. „Пламък” през 1924г., комбинира ужаса на едно действително историческо събитие – гражданската война в България през есента на 1923г., и принципите и философията на литературното течение експресионизъм, чийто най-ярък представител в родната литература е Гео Милев. Написана в тежките следвоенни времена, когато традиционните за българина ценности са подменени, творбата поставя важни въпроси и проблеми. Авторът защитава правото на малкия човек да бъде сам владетел на живота си, заставайки зад собствената си мисъл: „Над Властта и Държавата стои Народът”.

  Прочети