"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Интерпретация на фолклорни мотиви в поезията на Пенчо Славейков (ЛИС)

  В цялостния си интерес към универсалните стойности в човешкото битие Пенчо Славейков се стреми да открои националната специфика на българската душевност и култура. Неговата поезия представлява изява на сложните му и противоречиви идейно-естетически търсения, на творческата му еволюция...

  Прочети
 • Поетическият свят на Пенчо Славейков (ЛИС)

  В нашата следосвобожденска литература Пенчо Славейков заема особено място, гради нов поетически свят. Оригиналната, противоречива и силна личност на този пръв модерен български поет и културен идеолог внася оживление в литературното творчество, опитва се да го промени от позициите на един осъзнат и целенасочен естетически идеал, да го европеизира и направи съизмеримо с достиженията на световното...

  Прочети
 • Лирическите инвенции на Пенчо Славейков в цикъла "Сън за щастие" (ЛИС)

  Сборникът “Сън за щастие” е най-лиричната и интимна изповед на Пенчо Славейков, вдъхновена от красотата на природата, от бляна за щастие и от идеала за хармония. Тя е осъществена в оригинална и модерна поетическа форма. Цикълът е авторепликата на твореца към стихосбирката му “Момини сълзи” и бележи началото на любовната лирика в българската литература...

  Прочети
 • България в поетическото творчество на Иван Вазов (ЛИС)

  Поетическото си творчество Вазов посвещава на България и на народа и. Образът на родината покорява читателя със своята мащабност и величие, защото е изваян под нестихващия прилив на обичта към отечеството, която в авторовото съзнание е патриотичен дълг...

  Прочети
 • “Епопея на забравените” – поетически иконостас на национално-духовното битие (ЛИС)

  В творчеството си Иван Вазов следва своя единствен идеал - България. Той възпява родината със синовна обич и признателност. Поезията му утвърждава национални, нравствени и исторически стойности. Авторът - възрожденец по дух, нагласа, възгледи и разбирания за живота, е продължител на традициите от предосвобожденската епоха, което обяснява основната му цел...

  Прочети