"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Майката, либето и родината в поезията на Христо Ботев (ЛИС)

  В поезията на Ботев лично, национално и общочовешко са в хармонична художествена цялост. Единството се изразява в преплитането на образите на майката и родината. Те заедно с либето са сакрализирани в творчеството на поета и описват най-съкровеното в кръга на родовия свят...

  Прочети
 • Националното и общочовешкото в поезията на Христо Ботев (ЛИС)

  Съществен белег на голямото изкуство е взаимното проникване на национално и общочовешко. Според разбиранията на Ботев конкретно- историческото време е човешко битие социална среда и национална участ. В неговата поезия личното и общочовешкото са в хармонична художествена цялост...

  Прочети
 • Човекът като средоточие на национален и социален драматизъм в поезията на Пейо Яворов (ЛИС)

  В началото на своя творчески път, под влияние на народническите си  настроения, Яворов създава стихотворения предимно със социална насоченост. Ранните му творби обективират света в неговите национални, обществени и битови измерения...

  Прочети
 • Противоречивата същност на човека и света в поезията на Пейо Яворов (ЛИС)

  В началото на своя творчески път, под влияние на народническите си  настроения, Пейо Яворов създава стихотворения предимно със социална насоченост. Ранните му творби обективират света в неговите национални, обществени и битови измерения...

  Прочети
 • Идейно-естетическите търсения на Пенчо Славейков в модернистичните му творби (ЛИС)

  В нашата следосвобожденска литература Пенчо Славейков заема особено място, гради нов поетически свят. Оригиналната, противоречива и силна личност на този пръв модерен български поет и културен идеолог внася оживление в литературата, опитва се да я промени от позициите на един осъзнат и целенасочен естетически идеал, да я европеизира и направи съизмерима с достиженията на световната...

  Прочети