"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Нравствени проблеми в трагедията "Хамлет" (ЛИС)

  Трагедията “Хамлет” на Уилям Шекспир се определя като най-дълбоката и най-зрялата драма, създадена някога от поета. Възникнала под формата на хроника от 5 век, творбата разкрива един изключително сложен конфликт, свързан с дълга, който всеки син има към своя баща...

  Прочети
 • Поемата „ИЛИАДА” – енциклопедия за живота на древните гърци (ЛИС)

  „Илиада” е първата епическа поема, начало на прехода от устно към писмено творчество. В нея Омир събира голяма част от старогръцките митове, отразяващи древната представа на елините за света и порядъка в него. Широтата и многопланността на епическото изображение позволяват изграждането на комплексна представа за живота и мисленето на древните гърци...

  Прочети
 • Художественият свят на Алеко Константинов (ЛИС)

  В дисхармоничното и бездуховно време, в което живее, Алеко Константинов успява да опази светлите нравствени идеали на Възраждането и същевременно да открие за себе си и други, по-широки хоризонти, да надмогне характерната за българското съзнание затвореност...

  Прочети
 • Спомен, реалност и блян в лириката на Д. Дебелянов (ЛИС)

  Като литературно направление модернизмът дава възможност за нови търсения и нова реализация на поетическите инвенции. Писателите модернисти се противопоставят на реалистичните методи и чрез идеалното се стремят да разкрият общочовешките проблеми...

  Прочети
 • Големите идеи за робството, борбата и свободата в поезията на Христо Ботев (ЛИС)

  В поезията си Ботев разгръща идеите за робството,  борбата и  свободата. Жестоката действителност поражда желанието за освобождение, което пък е постижимо само чрез борба - единствен път на избавление. Според разбиранията на твореца конкретно- историческото време е човешко битие, социална среда и национална участ, която може да бъде променена чрез бунт...

  Прочети