"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Образът на Константин Кирил Философ според пространното му житие (ЛИС)

  За личността на Константин Кирил Философ можем да съдим предимно от творбите, посветени на него,в които откриваме явна смесица от достоверни факти и легендарни разкази в стила на популярните тогава жанрове като житие и похвално слово. Сред най-авторитетните творби в тази област на литературата е Пространното житие на Кирил.

  Прочети
 • Хамлет – трагедия за тревожните проблеми, които никой век не разреши (ЛИС)

  „Хамлет” е първата  от поредицата велики трагедии а Уилям Шекспир. Откакто е създаена, тя привлича актьори, театрална публика, критици.Интересът към трагедията се дължи на любопитната интрига и на сложния и все докрай неизяснен обрза на главния герой – датския принц Хамлет...

  Прочети
 • „Азбучна молитва” на Константин Преславски (ЛИС)

  Сред книжовниците от Преславския книжовен кръг се откроява Константин Преславски. Ученик на Методий,  той идва в България след Климент, Наум и Ангеларий и бързо се налага като отличен познавач на християнското богословие. Изпод неговото перо излизат множество преводи, както и собствени текстове, посветени на църковни дейци...

  Прочети
 • Трагедията на ренесансовия човек в Елсинорския свят (ЛИС)

  Трагедията „Хамлет” е пропита с хуманизма на Шекспир. По времето на Ренесанса човекът е най-съвършеното същество на света. В този период не се  обръща толкова голямо внимание на религията както през Средновековието. Човекът започва да се стреми към това да изучава както Бог, така и явленията, които преди са отричани от църквата...

  Прочети
 • Образът на Кирил според пространното му житие (ЛИС)

  Пространното житие на създателя на славянската азбука е първата житиеписна творба в старобългарската литература. Тя е създадена непосредствено след смъртта на Свети Кирил. Творбата създава образа на великия славянски просветител и е ценен извор за живота и дейността му...

  Прочети