"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Нравствени проблеми в трагедията "Хамлет" (ЛИС)

  Трагедията “Хамлет” на Уилям Шекспир се определя като най-дълбоката и най-зрялата драма, създадена някога от поета. Възникнала под формата на хроника от 5 век, творбата разкрива един изключително сложен конфликт, свързан с дълга, който всеки син има към своя баща...

  Прочети
 • Поемата „ИЛИАДА” – енциклопедия за живота на древните гърци (ЛИС)

  „Илиада” е първата епическа поема, начало на прехода от устно към писмено творчество. В нея Омир събира голяма част от старогръцките митове, отразяващи древната представа на елините за света и порядъка в него. Широтата и многопланността на епическото изображение позволяват изграждането на комплексна представа за живота и мисленето на древните гърци...

  Прочети
 • “За буквите” – пламенна защита на славянската писменост (ЛИС)

  Ревностен последовател на Кирило-Методиевото дело, Черноризец Храбър е страстен негов бранител. Трезвата му преценка на учен, ангажиран със съдбините на своя славянски род го подтиква да напише безсмъртното си произведение “За буквите”. В тази творба с много страст старобългарският творец осъществява своята пламенна защита на славянската азбука, утвърждава и възвеличава славянската писменост...

  Прочети
 • Константин-Кирил Философ - отшелник, мъченик и апостол, според житието му (ЛИС)

  Един от най-обаятелните образи на християнски светци в старобългарската литература е този на Константин-Кирил  Философ. Създател на славянската писменост и неин ревностен защитник, основоположник на нова литература, той съвместява всичко онова, което дава сили и увереност,че поетият път към духовно усъвършенстване...

  Прочети
 • Прометей – човеколюбец и борец срещу тиранията и неправдата (ЛИС)

  От Есхиловата трилогия за титана Прометей до нас е достигнала само трагедията „Прикованият Прометей”. Тук той е представен като едих хуманист и борец срещу неправдата. Делото на Прометей в трагедията на Есхил е движено от хуманни подбуди. Той е загрижен за хората и тази загриженост се изразява в цялата творба...

  Прочети