"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • "Елегия" - творба за физическата и духовната мъртвина на българския народ (ЛИС)

  В Ботевата лирика стихотворението "Елегия" заема особено място - то е първата публикувана творба, в която водеща роля е темата за робската участ на народа, за духовната и физическата мъртвина в националното, социалното и нравственото пространство на българското битие през втората половина на XIX век. Поетът утвърждава идеята, че робството е зло, защото поразява вековни духовни ценности, превръща човека в роб, отнема паметта му за родовата чест и история, унижава го физически и изражда волята му за свобода. Печалното настроение и тъжните чувства, насищащи творбата, хармонират с трагичната картина на народното страдание и с лирическия жанр

  Прочети
 • Прочети
 • “Епопея на забравените” – патетична възхвала на героите на национално–освободителните борби (ЛИС)

  За патриарха на българската литература Иван Вазов няма по – любима от темата за борбите на българския народ срещу турците, от народния героизъм и нравственото му величие. Цялото си творчество имение и талант писателят влага в тези свои творби, сред които най – високо стои безсмъртната “Епопея на забравените”...
  Прочети
 • Трагизъм и величие в стихотворението “Обесването на Васил Левски” (ЛИС)

  В света на Ботев стихотворението “Обесването на Васил Левски” заема особено място сред творбите, които разсъждават върху подвига и саможертвата в името на националното освобождение. То дава нови измерения на героиката и величието...
  Прочети
 • “Бай Ганьо”- ярка творба на реализма от 90-те години на XIXв. (ЛИС)

  Бай Ганьо се ражда на кръстопътя на две епохи в развитието на българското общество: отшумяващата епоха на Възраждането и Следосвобожденската епоха на ново начало. Той е образ типаж, пресъздаващ чрез собствения си характер по определен начин духа на времето, неговите проблеми...
  Прочети