"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • “Бай Ганьо”- ярка творба на българския реализъм от 90-те години на XIXв. (ЛИС)

  Следосвобожденската българска култура е белязана от мъчителните търсения на националната идентичност в контекста на европейския и цивилизационен модел. След продължителния период на робска безпросветност и изостаналост спрямо европейските тенденции, младата българска култура е динамична и противоречива. Тя се лута между патриархалното и общоевропейското, между самобитното и универсалното...

  Прочети
 • Драмата на човека между труда и бедствието в социалната лирика на Пейо Яворов (ЛИС)

  Апосиопезата внушава безкрайното повторение, което е превърнало труда в тежко бреме. Като рефрен в текста ще звучи до край протеста на героя против социалната му участ, от която не може да избяга и която проклина. Този труд не му носи нито материално преуспяване, нито щастие, а това е причина за дълбокото отчаяние на селянина, защото всичките му усилия остават безплодни...

  Прочети
 • Национална характерология и социална принадлжност в образа на бай Ганьо в едноименната книга (ЛИС)

  Едва ли има друг образ в нашата литература, така различно и противоречиво тълкуван, както Алековия “бай Ганьо”. Мнозина го считат за типичен представител на българския характер, нещо повече – на българския национален дух. Считат бай Ганьо за събирателен тип на българин, едва засегнат от културата, самонадеян, пресметлив...

  Прочети
 • Мотивът за пътуването и пътят в книгата на Алеко “Бай Ганьо” (ЛИС)

  Алеко Константинов си е извоювал славата на най-големия хуморист и сатирик в българската литература. Известен още със своя суров реализъм той стои на високо място в народната памет. Не е случаен и фактът, че народът го е удостоил с честта да го нарича фамилиарно с малкото му име...

  Прочети
 • Човекът и родината в поезията на П. Яворов (ЛИС)

  Лириката на Яворов е ранично явление в литературата ни, отвъд което езикът, семантиката, конструирането на поезия не е в традиционния аспект. Яворов преодолява формулите на каноничния език, отказва се от традиционния модел на едно поетино говорене, което извежда на преден план героическите схеми на трагическата национална участ...

  Прочети