"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Любов и смърт в битовите творби на Славейков (ЛИС)

  Творчеството на Пенчо Славейков е изключително разнообразно и многопосочно в тематично и жанрово отношение. Въпреки обаче многобройните декларации, че поетът не трябва да живее с обикновените неща от живота, защото той има по-възвишени цели и задачи, Славейков остава трайно свързан със съдбата на народа си, с демократичните и хуманистични традиции на българската литература...

  Прочети
 • Смъртта и безсмъртието в “Хаджи Димитър” (ЛИС)

  Има текстове, над които времето няма власт. Те преминават през годините и поразяват съзнанието на читателя с величието на човека, горд и непокорен, дръзнал да се изправи срещу собствената си смърт в името на свободата. Подобни текстове се превръщат в песни, възхваляващи юнашкия дух, прекланящи с пред героичното, пред националния характер...

  Прочети
 • Човекът и природата в поезията на Яворов (ЛИС)

  Всеки от творците на българската литература се чувства призван да изпълни някаква особена, всенародна мисия, сходна с тази на духовен водач. Появата на Яворов е важен момент в литературния живот от края на деветнадесети век. Той е определян като социалист народник, тъй като е имал голям принос за развитието на ученията на социализма и народничеството...

  Прочети
 • Робството, бунтът и свободата в поезията на Яворов (ЛИС)

  Втората извънредно важна роля на Яворов в българската литература е тази на отразител на националните борби. Тя е възможно най-близка до легендарния модел на поета мисионер, който Яворов възприема. Той силно се вълнува от продължаващите борби за национално освобождение, от причините за нравствените кризи, усещането за отхвърленост от живота, лутането в търсене на верния път и т.н...

  Прочети
 • Битовото време в повестта “Чичовци” (ЛИС)

  В изобразяването на социално-битовата и историческата обусловеност на националния живот, Вазов проследява съотносимостта между личност и общност, между човек и историческо време, за да открие онези трайни и устойчиви елементи на българското битуване, формиращи етносния характер...

  Прочети