"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

  • Мотивът за пътуването и образът на пътуващия човек в "До Чикаго и назад" и “Бай Ганьо”

    Следосвобожденският българин е изправен пред тежката задача да съхрани изконните ценности на своята древна култура и да ги впише в общоевропейския процес, преодолявайки комплекса за изостаналост и изолираност. Сложна и отговорна е мисията на интелектуалеца в осъществяването на изгубената връзка с европейското. Дошло е времето на преосмисляне на българската възрожденска нагласа по посока на отваряне на родното към по-широките хоризонти на света. Сред интелектуалните среди се обособява кръгът „Мисъл”, чиито идеолози д-р Кръстев и Пенчо Славейков формулират и издигат призива за „европеизация на българската култура”. В пряка връзка с техните възгледи се раждат Алековите творби „До Чикаго и назад” и „Бай Ганьо”.

    Прочети