"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Любовта – вяра и съзидание (Аргументативен текст върху „Ше бъдеш в бяло” от Пейо Яворов)

  В поезията на Пейо Яворов, чиято основна характеристика е страданието, любовта се явява като двойствена сила. В някои случаи тя увеличава съмненията и недоверието в себе си и в живота, а в други го изпълва с увереност за възможна хармония в душата му и в света...
  Прочети
 • Страдание и състрадание (Аргументативен текст върху разказа „Другоселец” от Йордан Йовков)

  Разказът „Другоселец” принадлежи към сборника „Вечери в Антимовския хан”. В произведението се разискват някои от основните проблеми, характерни не само за книгата, а и за Йовковото творчество – за отношението към другия и за човешката доброта, за способността да се откликва на чуждата болка и за умението тя да се съпреживява, за човешката самота и за човешкото страдание, въпреки съпричастието на другите...
  Прочети
 • Идеята за състраданието (Аргументативен текст върху разказа „Серафим” от Йордан Йовков)

  Първият разказ в сборника „Женско царство” (1935) е „Серафим”, който е типичен за Йовковото творчество. Творбата е свидетелство за характерната носталгия на някои от героите му по един отминал свят на хармония. Израз на надежда, че доброто съществува, че вярата в небето не е изчезнала, че има хора, обичащи ближния си, е странният герой, носещ ангелско име.
  Прочети
 • За любовта и дълга в "До моето първо либе" на Христо Ботев

  Поредното Ботево лирическо послание към света на родното и съкровеното е „До моето първо либе” – едно стихотворение, в което гласът на дълга апострофира този на любовта, а „песента на гората” звучи императивно и съдбовно, заглушавайки „песента любовна”. Поетическият текст е организиран като своеобразен „разговор” с любимата за лутането и избора на човека, за преосмислянето на екзистенциалните стойности и прозренията за смисъла на съществуването.

  Прочети
 • Любов и омраза в творчеството на Ботев

  Корените на неговата поезия трябва да търсим в три посоки. На първо място, в българската литературна традиция от Възраждането, в българската социокултурна среда. Ботевата поезия има дълбока връзка с бунтовните песни на Чинтулов, с техния революционен размах. Върху Ботев влияе и поезията на Георги Раковски, по-специално поемата му „Горски пътник”. Финалът на Ботевото стихотворение „На прощаване” парафразира в друга, значително по-съвършена художествена форма финала на тази поема – с идеята за безкористния подвиг в историята

  Прочети