"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • “Епопея на забравените” – поетически иконостас на национално-духовното битие (ЛИС)

  В творчеството си Иван Вазов следва своя единствен идеал - България. Той възпява родината със синовна обич и признателност. Поезията му утвърждава национални, нравствени и исторически стойности. Авторът - възрожденец по дух, нагласа, възгледи и разбирания за живота, е продължител на традициите от предосвобожденската епоха, което обяснява основната му цел...

  Прочети
 • Патриотичният подем и духовното израстване на българския народ в "Под игото" (ЛИС)

  Творчеството на Вазов е художествена изява на един от най-драматичните и преломни моменти в националното ни развитие. То е символ на раждането и утвърждаването на новата българска литература, неотделим компонент от историческата ни и културна памет. Патриотизмът е ръководен принцип в гражданската и творческа биография на писателя, предаността и любовта към България са мерило за нравственост...

  Прочети
 • “…Сърцето силом се не взема. Не е то пита, то не се ломи!" (ЛИС)

  За любовта - вечната и святата, са писали поети и философи откакто свят светува. Това е така, защото тя поражда живота и му придава смисъл. Начало е на всички начала. Но и до днес си остава най-голямата загадка. Защо ли? Блез Паскал ни отговаря: ”Сърцето има свои закони,които разумът не познава"...

  Прочети
 • Индивидуално - конкретното и философски - обобщеното в поезията на Ботев (ЛИС)

  Основоположникът на философията на живота, призваният да открие истината Фридрих Ницше в един от неподражаемите си афоризми постулира, че „В човека са съединението и творението, и творецът, хаосът, изобилието, но и ваятелят.” Истински роденият за позанание и уникалност (за творчество) Христо Ботев изрази тази квинтесенция още преди немският философ да напише отвъд доброто и злото /1886 г./. Самият Ботев беше ваятелят, „твърдостта на чука”, а отломъкът и изобилието - неговите „песни и стихотворения”. Това съчетаване, проникнало в емоционално-прочувствената му лирика, доказва естетическите основания на света, тъждествеността на универсума и субекта в неговата творческа същност.

  Прочети
 • Смъртта и безсмъртието в “Обесването на Васил Левски” на Ботев (ЛИС)

  Темата за смъртта е един от основните философски проблеми. За духовния човек смъртта не означава единствено край на земното съществуване, но преди всичко живот след смъртта. За духовните хора най-истинския живот започва отвъд границите на видимия свят, отвъд земните страсти и стихии. Смъртта е другото име на живота...

  Прочети