"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Трагизмът в любовта (Аргументативен текст върху стихотворението „Стон” от Пейо Яворов)

  Поезията на Яворов е поезия на един съдбовен живот. Тя носи в себе си вихъра на страсти, на душевни противоречия и съзвучия. Поетът търси истината за живота и ценностите му в самия себе си, в тайнствените глъбини на своята душа, жадува да проникне зад ледената й стена, за да достигне до нейната същност. Яворовият лирически герой прави значим проблема за битието и търси мястото на човека в него... 
  Прочети
 • Проблемът за смисъла на щастието според житейската философия на модерния дух (Аргументативен текст)

  Цикълът „Сън за щастие” отразява елитарната непоносимост на Славейков към временното и преломното. В него стремежът на Свръхдуха към просторите на литературния парнас очертава художествено пространство, в което светът е подвластен на волята на Твореца, а не на социалната реалност...
  Прочети
 • Пародийният поглед към миналото (Аргументативен текст върху повестта „Чичовци” от Иван Вазов)

  Вазовото белетристично творчество е изключително богато и многостранно както по своята тематичен обхват, така и по жанровото си разнообразие. То е синтез на възрожденската повествователна традиция, от една страна, и на новаторските търсения на писателя – от друга. Чрез своите повести, разкази и романи той конструира цялостен художествен свят, представящ ни българското в различните му измерения...
  Прочети
 • Грехът да бъдеш човек (Аргументативен текст върху „Чорба от греховете на отец Никодим” от Елин Пелин

  В цикъла от разкази на Елин Пелин „Под манастирската лоза” героите следват своите копнежи, градят съдбите си, вярвайки, че избраният житейски път е верен, изживяват необичайно драматични мигове, които им разкриват съдбовни заблуди, търсят и намират, лутат се в намирането на важни истини за живота...
  Прочети
 • Преобразяващата сила на красотата (Аргументативен текст върху разказа „Шибил” от Йордан Йовков)

  Светът на Йовковите разкази е в особено взаимодействие с реалния свят. Той не се интересува от видимостите , а в проникването извън тях. По този начин авторът изгражда едно цялостно завършено пространство, в което властва доброто и красивото, вечното и непреходното, възвишеното и прекрасното... 
  Прочети