"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Превъплъщенията на героя в „Разни хора, разни идеали” от Алеко Константинов (Аргументативен текст)

  Всяко време има своите герои и своите критици. Тяхната значимост се определя от мащаба на епохата и стойността на промените. Колкото по-радикални са те, толкова по-значими са моралните ценности, от които има нужда обществото. От сблъсъка на старото и новото, на консервативното и прогресивното, се ражда и в движение се установява или променя една етика, от която хората имат необходимост, за да хармонизират живота си...
  Прочети
 • Неосъщественият диалог между „разни хора” с „разни идеали” (Аргументативен текст върху ІV част)

  В творчеството на Алеко фейлетонът е водещ жанр за отрицание на обществени недъзи. Прочитът на цикъла „Разни хора, разни идеали” отвежда читателя в следосвобожденска България, когато националният идеал, сплотявал българите през Възраждането, излинява. На пръв поглед героите във всеки от фейлетоните са различни. Различни са и техните конкретни цели...
  Прочети
 • За самотата в живота и смъртта (Аргументативен текст върху „Самотен гроб” от Пенчо Славейков)

  Мотивът за самотата в творчеството на Пенчо Славейков е свързан с различни гледни точки. От една страна, самотата е представена като съдба, свързана е с усещането за уникалност и избраничество. От друга страна, в стихосбирката „Сън за щастие” мотивът за самотата е разгърнат във връзка със стремежа да се проникне в същността на битието – като състояние, което дава възможност за постигане на хармония между външния свят и душата на поета. В „Самотен гроб” – последната миниатюра от сбирката, самотата обаче е представена като трагична участ на всеки човек, която не може да бъде избегната...
  Прочети
 • Драматични размисли за любовта (Аргументативен текст върху стихотворението „Сенки” от Пейо Яворов)

  За тълкуването на коя да е художествена творба основна опорна точка си остава нейният текст. После идват познанията за автора, за неговите естетически позиции и тяхното формиране, за философски влияния, творческия процес и пр. Особено силно съзнаваме това, когато четем произведение като „Сенки” на Пейо Яворов, при което поради сложността му са възможни различни и разнопосочни интерпретации...
  Прочети
 • Безименният (Аргументативен текст върху „Сиротна песен” от Димчо Дебелянов)

  Военната лирика на Димчо Дебелянов („Прииждат, връщат се...”, „Нощ над Солун”, „Старият бивак”, „Тиха победа”, „Един убит” и „Сиротна песен”) отразяват облика на един творец, на една „разнолика душа”. В решението на подпоручика от запаса Дебелянов да замине доброволец на фронта през Първата световна война се оглежда и основното противоречие в личността му... 
  Прочети