"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Интерпретация върху стих на Ботев

  Като неповторим поет с оригинален поглед върху света, Ботев дава нов тласък на българската литература. Поезията му разглежда проблемите на духа, породени от хода на историята. Един от основните моменти в писането на Ботев е усещането, че Бог не е над нас, не е повече от нас, а е вътре в нас самите.

  Прочети
 • Свое и чуждо в книгата “Бай Ганьо” (ЛИС)

  Книгата “Бай Ганьо” на Алеко Константинов е своеобразен пробив в мисленето на българите за себе си, за мястото им в света и за модернизирането на новата българска държава...

  Прочети
 • Интерпретация върху стих на Яворов

  В стихотворението „Копнение” сякаш няколко отчетливи въпроса отекват настойчиво в ума ни, докато се отнасяме напред-назад по лъкатушещите, недоутъпкани пътеки, показани ни от автора. Но те никъде не са посочени  конкретно. Можем само да ги предполагаме. И може би първото запитване към читатели, съвременници и следовници би звучало по следния начин: „Как да се спра, ако утре - край?”. Има ли смисъл да задаваме безброй въпроси, на които често няма да получим нужните, желани отговори, след като времето ни за размисъл, пътуване и усещане е твърде ограничено? И докога ще цедим силите си в гонене на миражи, пренебрегвайки живота тук и сега? Черно-бялото виждане, обаче, се оказва напълно оправдано. Доказването, защитата му са съвсем ненужни. Достатъчен е усетът, че нещата са такива, каквито са. 

   

  Прочети
 • Художественият свят на Алеко Константинов (ЛИС)

  В дисхармоничното и бездуховно време, в което живее, Алеко Константинов успява да опази светлите нравствени идеали на Възраждането и същевременно да открие за себе си и други, по-широки хоризонти, да надмогне характерната за българското съзнание затвореност...

  Прочети
 • Спомен, реалност и блян в лириката на Д. Дебелянов (ЛИС)

  Като литературно направление модернизмът дава възможност за нови търсения и нова реализация на поетическите инвенции. Писателите модернисти се противопоставят на реалистичните методи и чрез идеалното се стремят да разкрият общочовешките проблеми...

  Прочети