"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • "Септември"

  По какъв начин и с помощта на какви мотиви и символи е обобщена мечтата на масите за свободен живот в поемата „Септември” на Гео Милев?
  Прочети
 • Здравите основи на родовия свят като основа на националния подем в романа „Железния светилник" (ЛИС)

  "Железният светилник" е произведение, което носи нови и ценностни моменти в българския исторически роман и представлява значително литературно дело. Наред с останалите романи от знаменитата тетралогия на Димитър Талев - "Преспанските камбани", "Илинден", "Гласовете ви чувам"...
  Прочети
 • Общочовешките ценности в поезията на Никола Вапцаров (ЛИС)

  Душевната чистота и изключителна честота на поета и гражданина Никола Вапцаров читателят открива във всеки негов стих. В "епоха на дива жестокост", когато под небето на Еврапа като " бетонен блок" надвисва Втората световна война, Вапцаров създава поезия, наситене с ревюционмния патос на епохата...
  Прочети
 • Човешката драма в романа „Тютюн" от Димитър Димов (ЛИС)

  Времето в романа „Тютюн" на Д. Димов ражда двупластни образи - в екзистенциален и социален план, в чиито същности изплува архитипното начало, което от своя страна се разкрива в техния ирационализъм. Белетристът следва причинно-следствения логизъм на философските продукти на времето...
  Прочети
 • Картини на страданието в цикъла “Зимни вечери” (ЛИС)

  Цикълът “Зимни вечери” е своеобразна панорама на социалната трагедия на низините. Той е изображение на живота в крайните квартали, които творецът познава много добре.

  “Зимни вечери” представлява поредица от картини, тематично свързани с постоянния и покоряващ мотив за социалното страдание и безнадежността, съпътстващи живота на обикновения човек от люлката до гроба...

  Прочети