"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Поетическият свят на Атанас Далчев (ЛИС)

  Двадесетте години на двадесети век са време на рязко изразени и крайно динамични промени в изкуството, намерили особено ярко проявление в лириката. Тези изменения засягат естетиката, поетиката, темите, идеите, ценностната ориентация на творците. Търсенето на поетите от този свят са нехомогенни, до голяма степен хаотични..
  Прочети
 • Човекът и светът в поезията на Христо Смирненски (ЛИС)

  Поезията на Христо Смирненски в най-голяма степен отразява идейно-тематичния прелом в лириката на 20-те години на 20 век. Елитаризмът и индивидуализмът, философската нега и мировата скръб на символистичната поезия са „приземени” чрез противопоставените им социални реалности на насточщето „тук” и „сега”...
  Прочети
 • Порив към свободата в "Кукувица" (Интерпретация)

  Поезията на Елисавета Багряна навлиза в българската литература, търсейки нови духовни пространства за човека, като чрез своите стихосбирки утвърждава вечния порив към свобода, непокорство,стремеж към непостижиното и далечното. Бързо скъсала с подражателството и със символизма, талантливата млада...
  Прочети
 • Поезията на Далчев като сплав от делничното, поетичното и философското прозрение (ЛИС)

  Митологичното мислене е вложило в геометричните очертания на основните форми - кръга и квадрата - експресията и съдържащите се в тези форми символи и отношения, превърнало е тяхната неподвижност и мълчание, в комплекси, в които изначалните елементи на формата структурират културната организация на времето и пространството...
  Прочети
 • Анализ на стихотворението "Юноша" от Христо Смирненски

  Има нещо силно , което споява отделните творби в стихосбирката на Смирненски "Да бъде ден" и това е несъмнено усещането на живот, в чиито полюси са концентрирани двата свята- на онеправданите, отритнатите от обществото, на малките хора от покрайнините на столичния град и тези, които са властимащите, господарите на деня...
  Прочети