"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • „Стихии” на Елисавета Багряна (ЛИС)


  Още в първата си стихосбирка „Вечната и святата” Елисавета Багряна дава живот на нов тип чувствителност  в българската поезия. Жената в нейната поезия е видяна като личност, която сама говори а себе си и оценява своите стойности. Тя е женствена  и уверена...

  Прочети
 • Мотивът за поруганата красота в стихотворението „Цветарка” на Христо Смирненски (ЛИС)


  В поезията на Христо Смирненски е съчетано цялото разнообразие на българското литературно развитие.
  Авторът е приемник  на романтичния култ към борбата за свобода, на непримиримостта към социалната неправда и на стремежа към естетическа хармония и красота...

  Прочети
 • Проблемът за изкуството в романа “Железният светилник” (ЛИС)

  “Железният светилник” е произведение, което носи нови и ценностни моменти в българския исторически роман и представлява значително литературно дело. Наред с останалите романи от знаменитата тетралогия на Димитър Талев - “Преспанските камбани”, “Илинден”, “Гласовете ви чувам”...
  Прочети
 • Величието и трагизма на народа в поемата „Септември” (ЛИС)

     Художественият лирико-епически свят на поемата „Септември”  от  Гео Милев е необикновено сложен, дълбоко съдържателен, многозначен , полифоничен и някак всеобхватен. Това е цяла една вселена от чувства, идеи, предмети, образи, един модел на света и на човешката история...
  Прочети
 • Общочовешките ценности в поезията на Никола Вапцаров (ЛИС)

  Творчеството на Никола Вапцаров носи белезите на противоречивата епоха, в която е създадено – четвъртото деситилетие на двадесети век. Поезията му е заредена с динамиката на ярките социални проблеми, сред които изпъкват теми като войната, гладът, трудът, вярата, борбата. Поетическите текстове на автора...
  Прочети