"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Исторически, митологични и общочовешки послания в поемата „Септември" на Гео Милев (ЛИС)

  Поемата „Септември" от Гео Милев е част от българския експресионизъм, който през двадесетте години на двадесети век се налага като радикална опозиция на символизма. Според импресионистите човекът е осъден да живее в социална действителност, която го потиска и обезличава. Тя е оприличена на хаос, на абсурд, затова основен мотив става този за разрушението на социума и търсене на нови ценности. Експресионизмът е естетика на масата, на тълпите; отделната личност придобива ценност само чрез връзката си с Вселената и човечеството. Външният и вътрешният свят се фрагментират, като чрез фрагмента експресионистичната литература отвежда към ада на съвременния свят, който неизбежно чертае пътя от „аз" към „ние". Без всякакви преходи поетическият израз минава от реалното в нереалното, от микрокосмоса към макрокосмоса, от святото към низкото. Така се създава един свят, в който нищо не е в покой, нищо не е константно, нищо не е завършено.

  Прочети
 • Страдание и състрадание в разказа "По жицата" на Йордан Йовков

  Йордан Йовков е писател, в чието творчество човеколюбието на персонажите му е основна доминанта като състояние на духа в отношението към света. Всички негови герои са носители на висока нравственост и морал. Може би тъкмо затова те са чудаци по своему, готови на най-неочаквани жестове без преднамереност и зла умисъл. Именно поради това те са способни да носят страданието у себе си, знаейки го, те стават непринудено отворени хора за неговото преодоляване, защото ги крепи надеждата. Такъв е и разказът "По жицата", вписващ в своето съдържание различни мотиви, но като водещ измежду тях се налага мотивът за страданието и състраданието.

  Прочети
 • Йовковият поглед вьрху човека и света в разказа "Песента на колелетата" (ЛИС)

  Творческата ориентация на Йовков е обърната към българското село, но не от гледна точка на неговите социални драми, а чрез вникването на писателя в общо човешките екзистенциални провлеми на битието. Йовков е творецът с философска нагласа и съзерцателен поглед към света на човека. Той търси изявата на вечно непреходното в човешкото битие, стреми се да даде отговор за значимите на всеки човек нравствено етични провлеми. Пословичната вяра на Йовков в доброто начало у човека го кара да се вглежда във външния свят и вътрешните преживявания на човека, с което придава и един психологизъм на творбите си, който е особено ярко изразен в разказа "Песента на колелетата".

  Прочети
 • Новите смисли на символистичната образност в поезията на Смирненски (ЛИС)

  Страданието, породено от социалната обреченост е основна тема в творчеството на Христо Смирненски. Предопределената участ на героите, бездушието на обществото, в което милосърдието, любовта към ближния и добротата са заменени от безразличие към човешката драма и болка, измъчват душата на човека. В много стихове Смирненски просто рисува незабравими картини и образи на човешкото страдание, а в други той заклеймява грубия материализъм, аморалността и фетишизиране на парите и показва обречеността на този безмилостен свят, вдъхва надежда за възстановяване на социалната справедливост. В поезията на Смирненски символистичните идеи за страдание и скръбта на героя се приземяват от противопоставените им социални реалности на "тук" и "сега". Поетът създава образите на улицата, тълпата, работниците и порутените предградия на града.

  Прочети
 • Прочети