"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Историята и мястото в нея (Аргументативен текст върху стихотворението „История” от Никола Вапцаров)

  Епохата, родила новаторската поезия на Вапцаров, е епоха на разделение на българското общество. Всеобщата криза на духовността довежда до разминаване на морално-етичните норми на битието, което се осмисля като абсурдно. Какво ще остави след себе си – това е проблем, който вълнува както отделния човек, така и всяко поколение...
  Прочети
 • Животът и изкуството (Аргументативен текст върху стихотворението „Кино” от Никола Вапцаров)

  В живота и в творчеството си Вапцаров търси смисъла на съществуването. Минава през социалната несправедливост, през смазващата душата омраза, която води до престъплението и самоунищожението на човека, но достига до вярата и любовта, за да приеме човешкия си дълг за борба и да я осмисли...
  Прочети
 • Духовното възкресяване на „злодея злосторен” (Аргументативен текст върху „Песен за човека")

  „Песен за човека” е последната творба от цикъла „Песни за човека”, с който започва стихосбирката „Моторни песни”. Както в останалите стихотворения и тук сме свидетели на умението на Вапцаров да дискутира с читателя, да сблъсква гледни точки и да разкрива сложнастта и нееднозначността на такива понятия като живот, вяра, романтика и преди всичко човек. 
  Прочети
 • Житейската равносметка (Аргументативен текст върху стихотворението „Писмо” от Никола Вапцаров)

  Творчеството на Вапцаров носи белезите на противоречивата епоха, в която е създадено – четвъртото деситилетие на ХХ век. Острата конфликтност на обществото у поета е пречупена през дълбоко личното изживяване на противоборствата, поради което творчеството му е далеч от плакатната призивност...
  Прочети
 • Мечтата и войната (Аргументативен текст върху стихотворението „Сън” от Никола Вапцаров)

  Последният цикъл от стихосбирката „Моторни песни” – „Песни за една страна”, е посветен на Испанската гражданска война. Вапцаровият лирически герой съпреживява драмата в Испания и събитията там са повод да разсъждава за смисъла на човешкия живот, за страданието, за саможертвата в името на един по-добър свят, за мечтата – все теми, които определят и смисловия диапазон на цялата стихосбирка...
  Прочети