"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Мамещите стихии на живота (Аргументативен текст върху „Стихии” от Елисавета Багряна)

  Внасяйки нови теми и идеи в българската лирика през 20-те – 30-те години на ХХ век стремително навлиза в литературното пространство Елисавета Багряна със сборниците си „Вечната и святата”, „Звезда на моряка”, „Сърце човешко” и др... 
  Прочети
 • Когато красотата се превръща в стока (Аргументативен текст върху стихотворението „Цветарка”)

  Заглавието на стихотворението „Цветарка” от Христо Смирненски поражда очаквания за среща с красотата – на едно момиче и на цветята, които то носи. Творбата обаче бързо променя тази нагласа, защото цветарката е момиче, носещо цветя не като знак на нечия обич или пък защото цветята са най-прескрасната украса на момичешката хубост. Тя продава цветя и това е начин да оцелява... 
  Прочети
 • Новият Мисия (Аргументативен текст върху стихотворението „Юноша” от Христо Смирненски)

  Темата за революционната промяна откриваме в стихосбирката „Да бъде ден!”, издадена през 1922 г. Стиховете на Смирненски от този период отразяват социалните конфликти, разтърсили Европа по време и след Първата световна война, Октомврийската революция в Русия и въстанието на спартакистите в Берлин...
  Прочети
 • Вярата като човешка ценност (Аргументативен текст върху стихотворението „Вяра” на Никола Вапцаров)

  Стихотворението „Вяра” е в началото на цикъла „Песни за човека” и е първата творба в „Моторни песни”. Така то се явява програмен текст, задаващ въпросите, чрез които се гради художественият смисъл на стихосбирката. В творбата присъстват основни ключови понятия за стиховете на Вапцаров – вяра, живот, човек, които не са еднозначни и чийто смисъл изкристализира „тук и сега” пред очите на читателя...
  Прочети
 • Реалност и утопия в стихотворението „Завод” от Никола Вапцаров (Аргументативен текст)

  Светът в поезията на Вапцаров е раздвоен между настоящето и бъдещето. Настоящето е сурово и тежко, а бъдещето е свързано с мечтата за по-добър живот. В творчеството му е представена конкретната личност – реална и земна, претежаваща дори трудова биография – с нейните мечти и стремежи, с нейните борби и въжделения, с целия драматизъм на двадесети век. Този процес намира израз в стихотворението „Завод”...
  Прочети