"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Присъдата на гнева в стихотворението „Ний” (Аргументативен текст)

  Ярко очертаната конфликтност на времето след Първата световна война и при господстовото на социално и личностно примирение със съдбата произведенията на Христо Смирненски налагат друго светоусещане. Индивидуалната човешка съдба е представена през призмата на обществената предопредоленост и зависимост, а и през възможността за необратими промени...
  Прочети
 • За живота – отсъствие от света (Аргументативен текст върху „Повест” от Атанас Далчев)

  По нов за българската литератера начин Атанас Далчев в ранната си поезия проблематизира смисъла на човешкото съществуване. Поетът отхвърля символистичната отвлеченост и избира да представи човека и неговото битие умозрително, без страст, разкривайки самотността и невзрачността му на фона на космическото време и пространство...
  Прочети
 • За прозореца между два свята (Аргументативен текст върху стихотворението „Прозорецът” от Ат. Далчев)

  Атанас Далчев е представител на модернистичната литература от двайсетте години на ХХ век. Всеки детайл с прозаична битова подробност, позната и „видима” за читателя носи философски скепсис, изразен умозрително в ранните му творби. Според поета човешкото битие е лишено от смислени основания, от възвишени цели и надежди за тяхното постигане, внушено чрез населения с вещи свят... 
  Прочети
 • Живота и смъртта (Аргументативен текст върху стихотворението „Старият музикант”)

  Стихотворението „Старият музикант” излиза като част от поетическия цикъл „Децата на града”. Метафоричното заглавие на стихосбирката представя различин по възраст персонажи, обединени от своето нещастие и безпомощност. Те стават жертви на бедността в студения и равнодушен свят, олицетворен чрез образа на града. Образът на стария човек е често срещан в поезията на Христо Смирненски...
  Прочети
 • Човешкото съществуване е преходно, вещите са вечни (Аргументативен текст върху „Стаята")

  В своята поезия Далчев има специфичен поглед към света и вещите. В предметния свят на поета човекът е сякаш вещ между вещите. Животът е преходен, а внушението е за пропиляност на съществуването. Но авторът страда за човешкото. В поезията си авторът поставя основните въпроси за смисъла на битието, без да се афишира като екзистенциалист...
  Прочети