"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Картини на страданието в цикъла “Зимни вечери” (ЛИС)

  Цикълът “Зимни вечери” е своеобразна панорама на социалната трагедия на низините. Той е изображение на живота в крайните квартали, които творецът познава много добре. “Зимни вечери” представлява поредица от картини, тематично свързани с постоянния и покоряващ мотив за социалното страдание и безнадежността, съпътстващи живота на обикновения човек от люлката до гроба...

  Прочети
 • Как е внушена липсата на перспектива в цикъла “Зимни вечери”? (ЛИС)

  В творчеството си Христо Смирненски излага пред обществото социалните проблеми на своето време. Цикълът “Зимни вечери” представлява  поредица от картини, тематично свързани с духовната, културната криза и обречеността, породени от бедността...

  Прочети
 • Човекът и светът в поезията на Смирненски (ЛИС)

  Рожба на епоха, в която се осъществяват глобални социални и политически промени, на време, в което човекът открито заявява искането си за реабилитиране на потъпканите му граждански и политически права, творчеството на Смирненски е пълноценен израз на една нова връзка между човека и света, на едно ново отношение към живота и неговото устройство. Разкриваща активната позиция спрямо действителността, разкрепостяването и отприщването на борбената енергия, поезията на твореца е изява на онази разрушителна и едновременно съзидателна сила, която обяснява логиката на историческото развитие и осмисля същностните характеристики на неговите сили.

  Прочети
 • Човекът и светът в поезиата на Смирненски (ЛИС)

  В историческото развитие на българската литература художественото наследство на Смирненски представлява поредно доказателство за неразривната връзка между унаследените от миналото поетични достижения и налагащите се от съвремието нови идейно-естетически търсения...

  Прочети
 • Поезията на Далчев като сплав от делничното, поетичното и философското прозрение (ЛИС)

  Митологичното мислене е вложило в геометричните очертания на основните форми - кръга и квадрата - експресията и съдържащите се в тези форми символи и отношения, превърнало е тяхната неподвижност и мълчание, в комплекси, в които изначалните елементи на формата структурират културната организация на времето и пространството. Геометричните конструкции, превърнати в изразно средство на статиката и динамиката на света, на неговия материален и духовен аспект, на митологично ниво снемат своята абстрактност и функционират като символи, изразяващи представата за небе и земя, сътворено и несътворено, време и съдба, за мястото на човека в света и отношенията му с този свят.

  Прочети