"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • ИДЕАЛНАТА ЛИЧНОСТ НА ИСУС ХРИСТОС СПОРЕД НОВИЯ ЗАВЕТ

  Новият завет – втората част на Библията – в сюжетно отношение следва хронологичните събития от раждането до смъртта на Иисус Христос – Сина Божи. В християнската религия той се приема за Богочовек, осъществява духовната връзка между земно и божествено. Иисус е спасителят на човешкия род...
  Прочети
 • ТРАГИЗМЪТ НА ВОДАЧА В ОБРАЗА НА МОЙСЕЙ

  Представата за божествен произход на всичко земно и нетленно съпътства развитието на човешката цивилизация от най-древни времена. Старият завет разказва историята на юдейския народ, т.е. на евреите. Между народа и неговия Бог е сключен „договор” – „завет”. Това е духовната обвързаност между божественото и човешкото...
  Прочети
 • ОБРАЗЪТ НА МИРА И ОБРАЗЪТ НА ВОЙНАТА В ИЛИАДА

  Старогръцката литература определя нравствената тематика в по-нататъшното развитие на литературата. Произведението на Омир „Илиада” отразява развитието на елинската култура в продължение на векове. Като типична епическа творба тя отразява легендарното минало – времето, когато колективното благо стои над личните интереси и е защитавано от славните потомци на боговете...
  Прочети
 • СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУ АХИЛ И ХЕКТОР

  Поемата „Илиада” е създадена през периода на Омировата епоха. Като типична епическа творба тя отразява легендарното минало – времето, когато колективното благо стои над личните интереси и е защитавано от славните потомци на боговете. Характерите, изобразени в Омировата поема „Илиада” би следвало да се разглеждат от историко-художествено гледище...
  Прочети
 • ТРАГИЧНОТО ВЕЛИЧИЕ В ОБРАЗА НА ХЕКТОР

  Старогръцката литература определя нравствената тематика в по-нататъшното развитие на литературата. Произведението на Омир „Илиада” отразява развитието на елинската култура в продължение на векове. Като типична епическа творба тя отразява легендарното минало – времето, когато колективното благо стои над личните интереси и е защитавано от славните потомци на боговете. 
  Прочети