"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • ВОЛЯТА НА СВОБОДАТА СРЕЩУ СИЛАТА НА СЪДБАТА В „ПРИКОВАНИЯТ ПРОМЕТЕЙ”

  Предизвикателството срещу Съдбата отдавна занимава съзнанието на хората и ги кара високо да ценят усилията да бъде променен неумолимият `и ход. Не всеки обаче притежава волята да понесе стоически нейните удари или да използва най-рационално даровете `и...
  Прочети
 • МОТИВЪТ ЗА СТРАДАНИЕТО В „ЕДИП ЦАР”

  Още от самото начало изграждането на активен, деен самостоятелен индивид става за сметка на неговото „саморазделяне” на две неравностойни „части”, които при това се оказват непосредствено свързани помежду си. Понеже изявите на отделния индивид е изява на обществен човек всяка една от постъпките му се вплита в безбройната верига от постъпки на останалите индивиди...
  Прочети
 • ОБАЯТЕЛНИЯТ ОБРАЗ НА АНТИГОНА

  „Антигона” е любима творба на Софокъл. Наричат я „царица на трагедиите”. Софокъл търси известна връзка между човешката природа и трагичното събитие, което според него е един вид изпитание за тази природа. Надменността, пренебрегването на нравствените повели, неумерената свобода обикновено довеждат героя до беда...
  Прочети
 • ПРОМЕТЕЙ – ЧОВЕКОЛЮБЕЦ И БУНТАР

  Титанът Прометей е познат образ още от древногръцките митове. Мнозина автори са се опитвали да пресъздадат неговия образ, но Есхил е първият, който го поставя в центъра на драма. „Прикованият Прометей” на Есхил отразява голямата битка между човека и природата, въплътена в митологичния конфликт между титана Прометей и Зевс -- върховния бог на Олимп...
  Прочети
 • ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВИ – ОСНОВА НА ХРИСТИЯНСКАТА ЕТИКА

  Сърцевината на Стария завет съставляват Десетте Божи заповеди. Даването им на евреите е израз на порасналото доверие на Бог в тях, но и знак за неговите изисквания и очаквания за отношението както към него, така и помежду им...
  Прочети