"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • ОБРАЗЪТ НА СВЕТЕЦА В „ПРОСТРАННОТО ЖИТИЕ НА КОНСТАНТИН-КИРИЛ”

  Един от най-обаятелните образи на християнските светци в старобългарската литература е този на Константин-Кирил Философ. Създател на славянската писменост и неин ревностен защитник, основоположник на нова литература , той съвместява всичко онова, което дава сили и увереност, че поетият път към духовно усъвършенстване на славянското племе е верен.
  Прочети
 • СИЛАТА НА СЛОВОТО В „ПРОГЛАС КЪМ ЕВАНГЕЛИЕТО”

  „Проглас към Евангелието” на Константин-Кирил Философ /проблемът с авторството на творбата е спорен вече векове наред/ е едно от първите произведения на старобългарската извънкултува официална поезия, възникнало в началото на |X век...
  Прочети
 • ОБРАЗЪТ НА ПРОМЕТЕЙ – БОЖЕСТВЕНОТО И ЧОВЕШКОТО

  Трагедията „Прикованият Прометей” на древногръцкия драматург Есхил отразява формирането на естетически представи за връзката между човека и неговата съдба. В контекста също ясно са изразени и митологичните вярвания. Митът за Прометей, дал огъня на хората, е тематична основа за разгръщане на конфликт, отразил митологичен сюжет в трагедията на Есхил...
  Прочети
 • ТИТАНИЧНИТЕ СТРЕМЕЖИ НА ГОРДАТА ЛИЧНОСТ НА ПРOМЕТЕЙ

  Трагедията „Прикованият Прометей” на древногръцкия драматург Есхил отразява формирането на естетически представи за връзката между човека и неговата съдба. Прикованият Прометей” на Есхил отразява голямата битка между човека и природата, въплътена в митологичния конфликт между титана Прометей и Зевс -- върховния бог на Олимп...
  Прочети
 • ТРАГИЧНАТА САМОТНОСТ НА ПОДВИГА В ДРАМАТА „АНТИГОНА”

  В цялостното развитие на старогръцката трагедия Софокъл се изявява като майстор на характери. В строгото единство на действието на неговите трагедии център става непреклонната личност, която с постъпките си се опитва да направлява своя живот. Така голяма тема на творчеството на Софокъл става изменчивостта и непостоянството на човешката съдба...
  Прочети