"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • ДУХОВНАТА СИЛА НА КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ СПОРЕД ПРОСТРАННОТО МУ ЖИТИЕ

  Един от най-обаятелните образи на християнските светци в старобългарската литература е този на Константин-Кирил Философ. Създател на славянската писменост и неин ревностен защитник, основоположник на нова литература , той съвместява всичко онова, което дава сили и увереност, че поетият път кам духовно усъвършенстване на славянското племе е верен...
  Прочети
 • ПЪРВОУЧИТЕЛИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЙ СПОРЕД ПАНОНСКИТЕ ЛЕГЕНДИ

  Делото на Кирил и методий в първоначалния си стадий е свързано с живота на западните славяни в моравия и панония и на българските славяни на балканския полуостров. Българските славяни поради легендарния характер на вестите и неустановеността на обстоятелствата, по-нататъшната исорическа съдба на делото е в пълна зависимост от приема...
  Прочети
 • “ За буквите”-пламенна защита и възторжена възхвала на славянската писменост

  Черноризец Храбър е старобългарски книжовник от края на 9 и началото на 10 век. Сведения за него черпим единствено то съчинението му “За буквите”. Апологията е плод , от една страна, на активната обществено-политическа мисъл у нас през съответното време и на нарасналия стремеж да се развива народностното съзнание...
  Прочети
 • БОЖЕСТВЕНОСТТА НА СЛОВОТО В „ПРОГЛАС КЪМ ЕВАНГЕЛИЕТО”

  „Проглас към Евангелието” е първата творба на славянската декламативна поезия. Сътворена е по повод създаването на славянската писменост от светите братя Кирил и Методий и превеждането на свещените книги на разбираем за славяните език...
  Прочети
 • КЛИМЕНТ – АВТОР НА ПОУЧИТЕЛНИ И ПОХВАЛНИ СЛОВА

  Най-виден книжовник, излязъл от Кирило-Методиевата школа, е Климент Охридски, пръв помощник на великите славянски просветители Кирил и Методий; създател на Охридската книжовна школа. Неговата дейност представя борба за славянска черква, славянско училище и славянска книга...
  Прочети