"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • „Азбучна молитва” на Константин Преславски (ЛИС)

  Сред книжовниците от Преславския книжовен кръг се откроява Константин Преславски. Ученик на Методий,  той идва в България след Климент, Наум и Ангеларий и бързо се налага като отличен познавач на християнското богословие. Изпод неговото перо излизат множество преводи, както и собствени текстове, посветени на църковни дейци...
  Прочети
 • “Проглас към Евангевието” – възхвала на писменото слово (ЛИС)

  “Проглас към Евангилието” на Константин-Кирил Философ е едно от първите произведения на старобългарската извънкултова официална поезия, възникнала в началото на IX век. Във времето на утвърждаване на славянското писмено слово, когато на всички народи трябва да се докаже, че славяните вече имат свой език и писменост...
  Прочети
 • Поемата „ИЛИАДА” – енциклопедия за живота на древните гърци (ЛИС)

  „Илиада” е първата епическа поема, начало на прехода от устно към писмено творчество. В нея Омир събира голяма част от старогръцките митове, отразяващи древната представа на елините за света и порядъка в него. Широтата и многопланността на епическото изображение позволяват изграждането на комплексна представа за живота и мисленето на древните гърци...

  Прочети
 • Прометей – човеколюбец и борец срещу тиранията (ЛИС)

  Трагедията “Прикованият Прометей” на Есхил се състои изключително от монолози и диалози, заключени между две основни събития – приковаването на Прометей и изпращането му в подземното царство. Ако приемем разбирането, че “действие” означава преход от едни в други, противоположни състояния...
  Прочети
 • “АЗБУЧНА МОЛИТВА” – УТВЪРЖДАВАНЕ НА БОГОВДЪХНОВЕНИЯ ХАРАКТЕР НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕННОСТ

  Старобългарската поезия е част от официалната българска литература. Образец на декламационната поезия е “Азбучна молитнва”, която представлява встъпление към “Учително евангелие” на Константин Преславски...
  Прочети