"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Идеалът на древните елини в Омирова „Илиада” (ЛИС)


  Поемата на Омир „Илиада” е художествено отражение на древните елини. Пред нас оживяват техният бит, поминък, култура, обичаи и нрави. Затова „Илиада”  се възприема като „енциклопедия на живота в древността”. Това е поема за дълга и подвига, за мястото на войната в живота на човека, за приятелството, мира и любовта...

  Прочети
 • Константин-Кирил Философ - отшелник, мъченик и апостол, според житието му (ЛИС)

  Един от най-обаятелните образи на християнски светци в старобългарската литература е този на Константин-Кирил  Философ. Създател на славянската писменост и неин ревностен защитник, основоположник на нова литература, той съвместява всичко онова, което дава сили и увереност,че поетият път към духовно усъвършенстване...

  Прочети
 • Нравствената красота в образа на Антигона (ЛИС)

  Още от първата глътка въздух детето проплаква и така заявява, че идва като достоен гражданин на света. Със израстването и съзряването на индивида, той започва да гради собствена ценностна система и се стреми към определени цели. Именно това е Европа – една цел, изградена от ценностите на добрият човек...

  
  
                    
  Прочети
 • Прометей – човеколюбец и борец срещу тиранията и неправдата (ЛИС)

  От Есхиловата трилогия за титана Прометей до нас е достигнала само трагедията „Прикованият Прометей”. Тук той е представен като едих хуманист и борец срещу неправдата.

  Делото на Прометей в трагедията на Есхил е движено от хуманни подбуди. Той е загрижен за хората и тази загриженост се изразява в цялата творба...

  Прочети
 • “Азбучна молитва” – възторжен химн на словото и вярата (ЛИС)

  Акростихът “Азбучна молитва” на Константин Преславски е произведение, посветено на приемането на писмеността на Кирил и Методий за официална в България. В съкровената изповед старобългарския поет дава висока оценка на стойността и значението на писменото слово за непросветения славянски народ. Той изразява своята дълбока почит и преклонение пред създателите на книжнината...
  Прочети