"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Съпоставка на образите на словото в „Азбучна молитва” и „Проглас към евангелието” (ЛИС)

  Литаратурната дейсност на старобългарските писатели се отличава с жанрово многообразие и с творчески подход към традиционните книжни образи. Създават се творби, вдъхновени от новата писменост на славянските народи и от новоприетата християнска вяра, Възхвалата на делото на първоучителите Кирил и Методий и на буквеното слово е основно чувство в произведенията на старобългарските книжовници. Така в „Азбучна молитва” на Константин Преславски и в „Проглас към евангелието” на Константин Кирил Философ е разкрит образа на словото, силата и ролята му за духовно израстване на народите. Словото писано или устно , е светлина за очите  на хората, защото чрез него всеки може да опознае Бога, да изкаже своите молитва, да се прероди духовно. Буквеното слово дава ново самочувствие на хората.

  Прочети
 • Апологията и полемиката в "История славянобългарска" (ЛИС)

  Паисиевата "История славянобългарска " (1762) отразява важни тенденции в българския обществен живот през XVIII век. Тя възресява историческата памет за славното минало и е съществен фактор за формирането на националния дух през епохата на Възраждането. Атонският монах пататично отстоява идеята за светостта на родното и сурово заклеймява всички опити за залимаването на народностната идентичност. "История славянобългарска" е ориентирана колкото към събития от времето на Първата и Втората българска държава, толково и към настоящато на автора. Тази тематична насоченост от текста го свързва, както с историографиата, характерна за Просвещението, а според някои изследователи и със зараждането на новата българска публицистика. Паисий възстановява тразицията, чието начало е поставено от старобългарския книжовник Черноризец Храбър - патриотичната кауза да се защитава не само със спокойните аргументи на историческия разказ, но и с вдъхновението на ораторското слово.

  Прочети
 • Прочети
 • "Шестоднев" на Йоан Екзарх - книга за вечните въпроси (ЛИС)

  Йоан Екзарх е един от най-образованите писатели от Преславската книжовна школа. Той не е от преките ученици на Кирил и Методий. Вероятно има знатен произход и високо образование. Автор е на няколко слова, посветени на църковни празници („Похвално слово за евангелист Йоан”, ”Слово за Рождество”, „Слово за възнесение” и т. н.)...
  Прочети
 • "За буквите"-страстна защита и пламенна възхвала на славянската писменост (ЛИС)

  Творбата на старобългарския книжовник Черноризец Храбър по всяка вероятност е възникнала в края на девети век, когато се утвърждава развитието на старобългарската литература. Новата политическа и културна обстановка в страната са категорична предпоставка за появата на книжовност, чрез която активно се заявява присъствието ни на народ, тръгнал по свой път на развитие и утвърждаване...
  Прочети