"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Черноризец Храбър – ваятел на словото

  Черноризец Храбър, творил през девети век, създава ораторската проза „За буквите“, като в нея представя превъзходството на славанския език пред гръцкия. В произведението той поставя различни проблеми, като изнъква правотата на позицията си...
  Прочети
 • Проглас към евангелието-възхвала на словото

  Проглас към Евангелието” се смята за произведение от старобългарската литература, което е написано или от Константин Преславски, или от Константин - Кирил Философ.Творбата е написана през IX в.,тя е първото старобългарско стихотворение в славянската декламационна поезия. Думата "проглас" означава разгласявам,обявявам високо...
  Прочети
 • За буквите

  “За буквите” e старобългарска творба, написана от Черноризец Храбър. Тя представя правото на всеки народ да има своя писменост и да говори на родния си език. В произведението е поставен проблема за славянската писменост и нейното признаване. Основната цел на автора е да защити писменото слово...
  Прочети
 • „Дядо Горио” като картина на своето време (ЛИС)

  Фрeнската литература има своята история, която е отражение на действителността на Франция през първата половина на XIX век. Произведенията на Флобер, Мопасан, Стендал и Балзак се превръщат в психологически мотивирана и правдива картина на обществения живот. Като част от „Човешката комедия”, романът „Дядо Горио” на Оноре дьо Балзак е реалистична картина на своето време, защото разкрива човешките нрави и как човешката личност се деморализира от социалната среда. За да създаде картината на своето време авторът съставя „списък на пороците и добродетелите” на обществото, в което живее. Сюжетът на „Дядо Горио” има за основа една човешка съдба, подчинена изцяло на една човешка страст. Това е бащината любов – всеотдайна, безпределна и обсебваща. Тази страст е противопоставена на лишеното от благородство и възвишени чувства парижко общество, чиято най – значима ценност и смисъл на съществуване са парите и личното преуспяване чр

  Прочети